Audits

De toegevoegde waarde van een audit

Prestatiemetingen bij het gebruik en het onderhoud van kleding en textiel voor professioneel gebruik worden steeds belangrijker. Vaassen Textile Consultancy faciliteert deze prestatiemetingen door het ontwikkelen, implementeren en beheren van auditsystemen.

Bij onze audits worden objectief en deskundig diverse prestatie-indicatoren onder de loep genomen. Binnen de gezondheidszorg hebben we inmiddels een auditsysteem ontwikkeld voor linnenverhuurartikelen, dienstkleding, clean air suits en persoonsgoed.

Voor beschermende kleding ontwikkelen we eveneens passende prestatiemetingen, met name gericht op de beschermende eigenschappen.

Audits van handdoek

Audits voor gezondheidszorgsysteem

In opdracht van Intrakoop hebben wij www.intrakooptextielaudit.nl ontwikkeld.

Met de Textielaudit® biedt Intrakoop zorgorganisaties een unieke, onafhankelijke kwaliteitsmeting van het totale textielverzorgingsproces. Het doel van de Textielaudit® is de kwaliteit van textiele producten en dienstverlening te monitoren en gezamenlijk tot verbeteringen te komen. Er zijn drie modules beschikbaar : linnenverhuur, dienstkleding en persoonsgoed.

Audits voor beschermende kleding

Beschermende kleding die in gebruik is genomen, raakt vervuild, slijt en wordt gewassen en onderhouden. Als gevolg hiervan gaan de beschermende eigenschappen achteruit. VTC ontwikkelt, implementeert en beheert auditsystemen voor de bewaking hiervan. VTC heeft kennis van zaken en het netwerk om dit mogelijk te maken.

De inzet van een auditsysteem voor beschermende kleding verhoogt de veiligheidsgraad van het in gebruik zijnde kledingpakket (en andere pbm’s) en geeft inzicht in de prestaties van producten en ketenpartners. Ook de (logistieke) dienstverlening bij end of life kan worden meegenomen en gefaciliteerd. Dit is bijvoorbeeld van belang bij circulaire kleding.

Brandweerkleding beschermende kleding

Voor uw gemak

Doe eenvoudig een beroep op onze diensten