Schadeonderzoek

De toegevoegde waarde van een schadeonderzoek

Ons bureau heeft zich onder meer gespecialiseerd in schadeonderzoek van textiele materialen en producten. Denk hierbij onder andere aan het aantonen van de oorzaak van klachten die zijn opgetreden na transport, gebruik of reiniging van het product.

Schadeonderzoek is niet alleen van belang als er daadwerkelijk een oorzaak moet worden aangewezen maar leidt ook vaak tot productinnovaties of een betere kennis van de gebruiks- en reinigingscondities.

Textiel test laboratorium

Met zorg uitgevoerd door specialisten

Textiel schadeonderzoek betekent een zorgvuldig uitgevoerd, gespecialiseerd onderzoek naar de producteigenschappen, de opgetreden schadeverschijnselen en de gebruiksomstandigheden.

Schakel daarom altijd onze onafhankelijke schade experts in bij het onderzoek naar schade aan textiel, kleding en aanverwante producten.

N.B. Onze deskundigheid wordt ook ingezet in gerechtelijke procedures.

Uw voordelen

  • Alle schadeonderzoeken stemmen we af met onze opdrachtgever.
  • Bij het onderzoek kunnen we ook gebruik maken van microscopische en foto opnamen om het probleem inzichtelijk te maken.
  • Onze rapportages zijn helder en duidelijk.
Grijsschaal kleurechtheidtest beoordeling ISO 105

Start met het juiste onderzoek

Voor het juiste antwoord op uw vraag

Martindale pillingweerstand test
Basis schadeonderzoek

Een basis schadeonderzoek is met name geschikt voor enkelvoudige problemen zoals kleurverandering of krimp. Afhankelijk van het probleem en/of schade voeren wij een aantal bijpassende testen uit. 

Een uitgebreid schadeonderzoek is bedoeld voor schadegevallen die mogelijk meerdere oorzaken kunnen hebben. Afhankelijk van het probleem en/of schade voeren wij een aantal testen uit, waarbij meerdere oorzaken belicht worden.

In sommige gevallen is de oorzaak van de schade niet duidelijk te herleiden en is een op maat gemaakte onderzoeksstrategie nodig.

In deze gevallen voeren we een complex schadeonderzoek uit. Vaak is dit een uitgebreid onderzoek waarbij naar veel aspecten van het product en de omstandigheden waaronder de schade is ontstaan wordt gekeken.

N.B. Na afloop van elk onderzoek ontvangt u van ons een beknopt rapport met alle testresultaten, eindbeoordeling en conclusie.

Voor uw gemak

Doe eenvoudig een beroep op onze diensten