Door de groeiende bezorgdheid over de milieuverontreiniging en de impact van de chemische stoffen op onze gezondheid, groeit de vraag naar PFAS-vrije kleding. Per-en polyfluoralkylstoffen (afkorting PFAS) zijn chemicaliën die worden gebruikt in veel textielproductieprocessen en hebben een negatieve invloed op het milieu en de gezondheid. 

De impact van PFAS op het milieu en de gezondheid

De Europese Unie heeft stappen ondernomen om de zorgen rondom PFAS aan te pakken. Op 7 februari 2023 is het voorstel voor een Europees verbod op PFAS gepubliceerd door ECHA-European Chemicals Agency. Zo’n verbod wordt ook wel restrictie genoemd. Dit restrictie voorstel maakte Nederland samen met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden. 
Doel van het restrictie voorstel is uiteindelijk een verbod op het gebruik van deze stoffen om de risico’s voor mens en milieu te beperken. Het voorstel richt zich op de hele groep van PFAS om vervanging van de ene PFAS door een andere te voorkomen. 

Door de groeiende bezorgdheid over PFAS hebben steeds meer kledingproducten besloten om PFAS-vrije alternatieven te omarmen

  1. Milieuvriendelijk: PFAS-vrije productie vermindert de impact op ecosystemen en draagt bij aan schonere waterbronnen. 
  2. Gezondheid van de consument: door het vermijden van potentieel schadelijke chemicaliën in kleding, worden consumenten minder blootgesteld aan gezondheidsrisico’s. 
  3. Duurzame keuze aanmoedigen: Door PFAS-vrije kleding te omarmen, moedigen merken duurzame praktijken aan in de gehele confectie-industrie, wat kan leiden tot bredere positieve veranderingen. 

Maar hoe weet je of PFAS-vrije kleding voldoende presteert bij waterafstoting en vlekwerend in vergelijking met standaard fluorcarbon gefinishte kleding?

Dit is wat Vaassen Textile Consultancy betreft een terechte vraag omdat veel traditioneel met fluorcarbon gefinishte kleding zonder speciale behandelingen gewoon thuis gewassen wordt. Dit leidt uiteindelijke altijd tot een vermindering van de waterafstotende en vlekwerende eigenschappen. Maar hoe scoort een PFAS-vrij product onder dezelfde omstandigheden? 

Bij Vaassen Textile Consultancy hebben wij daarom een onderzoeksproject ontwikkelt waarbij gekeken wordt of PFAS vrije kleding of stoffen voor o.a. veiligheidskleding in prestaties afwijkt van standaard met fluorcarbon gefinishte stoffen. Het principe van de proef is om de waterafstotende en vlekwerende eigenschappen van kleding en stoffen te bepalen als het op nieuw textiel zit maar ook na wassen en drogen en na herbevuiling. 

Vergelijkend waren onderzoek 

Het onderzoek wordt op materiaal die deelnemende fabrikanten en leveranciers ons hiervoor ter beschikking stellen, uitgevoerd en onderling vergeleken en beoordeeld. Ook wordt tere vergelijking traditioneel met fluorcarbon gefinishte producten getest. 

Dit collectief onderzoek heeft als doel deelnemers inzichten te geven óf en welke PFAS vrije textiel goed scoort tegen bevuiling en bewassing. De resultaten worden geanonimiseerd gerapporteerd waarbij wij de deelnemers alleen aangeven welke hun producten zijn en wat de fluorcarbon gefinishte producten. 

Start en deelname

Het onderzoek staat, bij voldoende deelname, gepland voor mei-juni 2024.

Voor meer informatie over dit onderzoek of aanmelding voor het onderzoek PFAS-vrije kleding kunt u contact opnemen met Leon Vaassen.

Enschede, februari 2024
Vaassen Textile Consultancy BV