Privacybeleid

Deze verklaring is van toepassing op de website www.vaassen.net. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Www.vaassen.net is de website van Vaassen Textile Consultancy BV, Marssteden 102 7547 TD Enschede, Nederland.

Wij verzamelen persoonsgegevens om u te kunnen abonneren op onze periodieke nieuwsbrieven. Nadat u op de website hebt aangegeven onze nieuwsbrieven te willen ontvangen, registreren wij alleen de door u opgegeven naam (optioneel) en e-mail adres (verplicht). Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief en niet aan derden verkocht, doorgegeven of openbaar gemaakt. U kunt  altijd afmelden voor de nieuwsbrief.

Als u gebruik wilt maken van het aanvraagformulier voor textielonderzoek dan vragen wij u om de volgende persoonsgegevens : bedrijfsnaam, achternaam, initialen, geslacht, bedrijfsadres, postcode en plaats en het e-mail adres. Niet alle gegevens zijn verplicht.

U kunt deze persoonsgegevens altijd inzien en wijzigen. U kunt dit verzoek per e-mail indienen via info@vaassen.net. Een verzoek tot wijziging duurt maximaal vier weken.

Beveiliging van persoonsgegevens
Voor de mailinglijst ten behoeve van de periodieke nieuwsbrieven worden de online gegevens opgeslagen bij onze hosting partner daarnaast is alle communicatie met onze website versleuteld via het https protocol. Persoonsgegevens die we ontvangen via het aanvraagformulier voor textielonderzoek en het klanttevredenheidsonderzoek worden alleen opgeslagen in ons lokale netwerk. Dit netwerk is beveiligd tegen verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de door u gevraagde functionaliteit. Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens direct uit de mailinglijst verwijderd en uiterlijk aan het eind van de daarop volgende maand uit het historisch overzicht. Persoonsgegevens die u hebt doorgegeven via het aanvraagformulier textielonderzoek worden niet langer dan zes maanden bewaard. In het geval er door ons in vervolg op de aanvraag werkzaamheden zijn verricht worden de persoonsgegevens tenminste zeven jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht belastingdienst.